jaki jest koszt zakupu nieruchomości

Jaki jest koszt zakupu nieruchomości – nie daj się zaskoczyć

Niezależnie od tego, czy kupujemy nieruchomość od dewelopera, czy też z rynku wtórnego, należy liczyć się z szeregiem dodatkowych opłat. Zakup nieruchomości powinien być dobrze przemyślany, dlatego warto wykonać dokładną analizę kosztów związanych z transakcją. Robiąc kalkulację nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że cena transakcyjna nieruchomości jest mniejsza od łącznej kwoty inwestycji. 

Koszty, które należy uwzględnić podczas zakupu nieruchomości

Jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości, musimy być przygotowani na liczne koszty, do których należy nie tylko cena mieszkania czy działki, ale również taksa notarialna, podatek czy prowizja pośrednika. Zatem warto poznać koszty , które są nieodłącznym elementem zakupu nieruchomości.

Przy zakupie każdej nieruchomości wymagana jest obecność notariusza, który niezbędny jest przy podpisie umowy kupna-sprzedaży. Dokładnie przedstawia nam to artykuł 158 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że dokument przenoszący własność nieruchomości powinien mieć formę aktu notarialnego. Przygotowanie takiego dokumentu przez notariusza nazywamy taksą notarialną, za którą płaci kupujący nieruchomość. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z zapisami Ustawy o notariacie – każda czynność notarialna jest odpłatna. Maksymalna wysokość uzależniona jest od wartości transakcji, a wartości te określa rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości .

Kolejnym istotnym kosztem, który dokonujemy u notariusza jest sporządzenie odpisu aktu notarialnego. Jest to potrzebne w razie zniszczenia oryginału, chęci zaciągnięcia kredytu okazania go spółdzielni lub ewentualnej sprzedaży mieszkania w przyszłości. Koszt sporządzenia odpisu jest uzależniony od tego, o ile sztuk poprosimy notariusza. W razie potrzeb, o wydanie odpisu lub kopii możemy prosić także w późniejszym terminie.

Zakup nieruchomości wiąże się również z koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości nieruchomości, a wnosi się go wraz z uiszczaniem taksy notarialnej podczas podpisywania umowy kupna mieszkania. Ważne – podatek ten ponosimy tylko kupując mieszkanie z drugiej ręki, czyli rynku wtórnego. W przypadku inwestycji deweloperskich, powiązanych z rynkiem pierwotnych, należny dla Skarbu Państwa podatek jest wliczony w cenę zakupu mieszkania. Wówczas jego wysokość równa się 8% lub 23% podatku VAT.

Jakie koszty poniesiemy przy zakupie mieszkania od firmy deweloperskiej?

Zakup mieszkania od dewelopera wiąże się z dużymi wydatkami finansowymi. Jednak łączna wysokość opłat transakcyjnych jest nieco niższa niż w przypadku mieszkania z rynku wtórnego. 

Do podstawowych opłat transakcyjnych dotyczących zakupu mieszkania z rynku pierwotnego są: 

TAKSA NOTARIALNA – maksymalne stawki taksy notarialnej są takie same jak w przypadku opłat dotyczących kupna mieszkania z rynku wtórnego;

ODPIS AKTU NOTARIALNEGO – wartość odpisu jest zmienna i zależy od stawek konkretnego notariusza;

OTWARCIE KSIĘGI WIECZYSTEJ – dotyczy wszystkich nieruchomości, które nie posiadają jeszcze własnej księgi wieczystej. Opłata jest niezmienna i wynosi 60 zł;

– wpis prawa własności w księgę wieczystą – kolejna opłata o stałym charakterze. Jej wartość wynosi 200 zł.

PODATEK VAT –  do ceny mieszkania u dewelopera doliczany jest także podatek VAT. Stawka 8% stosowana jest w przypadku powierzchni mieszkania nieprzekraczającej 150 metrów kwadratowych, z kolei powyżej tej wartości stosowana jest stawka 23%.

PROWIZJA OD DEWELOPERA –  jest to dodatkowa opłata stanowiąca dla dewelopera bezpośredni zysk z usługi sprzedaży mieszkania, którą dolicza do ceny będącej odzwierciedleniem jej rynkowej wartości.

Najistotniejszy jest brak konieczności wniesienia podatku od czynności cywilnoprawnych, a także brak kosztów opłacenia agencji nieruchomości. 

Koszty zakupu mieszkania z rynku wtórnego

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, najważniejszym kosztem jaki poniesiemy jest uzgodniona ze sprzedającym cena mieszkania. Nie jest to jednak jedyny wydatek, jaki towarzyszy nabyciu nieruchomości. Jakie jeszcze opłaty powinniśmy uwzględnić planując taką transakcję?

TAKSA NOTARIALNA + VAT 

Przy zakupie mieszkania przenoszone są prawa własności. Wymaga to sporządzenia aktu notarialnego przez uprawnioną ku temu osobę, tj. notariusza. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie mówi o tym, że notariusz za swoje usługi może pobierać opłaty. Maksymalne taksy notarialne za wykonywane czynności notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze. zm.). W przypadku nabycia nieruchomości – mieszkania na rynku wtórnym, taksa notarialna jest zależna od wartości przedmiotu czynności notarialnej. 

KOSZTY WYPISÓW AKTU NOTARIALNEGO + VAT

Oprócz kosztów za sporządzenie aktu notarialnego, notariusz pobiera również wynagrodzenie za przygotowanie wypisów aktu notarialnego. Najczęściej potrzebne są 3-4 wypisy aktu notarialnego (np. dla kupującego mieszkanie, dla Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym dokonywane będą wpisy do księgi wieczystej). Maksymalna stawka to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę + obowiązująca stawka podatku VAT (23 proc.).

OPŁATY SĄDOWE

Opłaty związane z przeniesieniem prawa własności to opłaty ponoszone na rzecz Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Opłaty sądowe, z którymi możemy się spotkać w trakcie nabywania nieruchomości – mieszkania z rynku wtórnego, to w szczególności:

  • 100 zł – opłata sądowa za założenie księgi wieczystej (w przypadku, gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej),
  • 200 zł – opłata sądowa za wpis prawa własności,
  • 200 zł – opłata sądowa za wpis hipoteki,
  • 60 zł – opłata sądowa za wpis służebności (w przypadku jej występowania).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym nie można zapomnieć o podatku wnoszonym na rzecz Skarbu Państwa. Osoba, która nabyła nieruchomość musi odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jest to podatek naliczany w wysokości 2 proc. od wartości nabywanej nieruchomości. Podatek PCC, naliczony przez notariusza, jest w całości odprowadzany do Skarbu Państwa. Jeżeli nabycie nieruchomości jest finansowane z kredytu bankowego (hipotecznego), notariusz doliczy także podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19 zł od ustanowienia hipoteki na rzecz banku.

OPŁATY ZWIĄZANE Z KUPNEM MIESZKANIA NA KREDYT

Opłaty dotyczące zakupu mieszkanie ze wsparciem kredytowym wiążą się przede wszystkim z opłaceniem prowizji kredytowych, gdzie stawka prowizji wynosi ok. 2 proc. kwoty kredytowej. Czasem trzeba się też liczyć z opłatami za założenie konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak to nie wszystko.

Dodatkowymi opłatami, które trzeba uwzględnić są:

WPIS PRAWA WŁASNOŚCI W KSIĘGĘ WIECZYSTĄ – jest to stała opłata, która wynosi 200 zł;

WPIS HIPOTEKI ZWYKŁEJ W KSIĘGĘ WIECZYSTĄ – jedna z opłat notarialnych o charakterze stałym o wartości 200 zł;

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA USTANOWIENIE HIPOTEKI ZWYKŁEJ – standardowa stawka podatku to 250 zł;

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI Z CESJĄ – wszystkie banki udzielające kredytu hipotecznego wymagają ubezpieczenia nieruchomości. Wysokość ewentualnego odszkodowania jest scedowana na rzecz banku, co stanowi dla niego podstawowe zabezpieczenie. Wysokość ubezpieczenia jest kwestią indywidualną. 

UBEZPIECZENIE POMOSTOWE – jest to ubezpieczenie wymagane przez większość banków. Ubezpieczenie pomostowe obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni). W tym okresie bank nie posiada jeszcze zabezpieczenia w postaci hipoteki, a ubezpieczenie pomostowe staje się jego jedynym zabezpieczeniem finansowym. Wartość ubezpieczenia pomostowego jest zmienna i zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ