licytacja nieruchomości

Nieruchomość licytowana przez komornika na poczet alimentów

Nieruchomość licytowana przez komornika na poczet alimentów

Polskie prawo mówi o tym, że alimenty to tzw. obowiązek alimentacyjny, który oznacza konieczność dostarczenia środków utrzymania określonym osobom i w określonych sytuacjach. Wysokość alimentów określana jest w orzeczeniu sądowym. Często zdarza się, że mimo zasądzonych od jednego z rodziców alimentów, drugi nie może się ich doczekać. Należy wtedy wszcząć procedurę egzekucji komorniczej składając stosowny wniosek i dołączając do niego orzeczenie sądu dotyczące obowiązku świadczeń na rzecz dziecka. Jeżeli majątkiem, który posiada dłużnik jest nieruchomość to niepłacenie alimentów może doprowadzić nawet do licytacji nieruchomości

CZY KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ MIESZKANIE ZA ALIMENTY?

Długi alimentacyjne powstają wskutek braku spłaty alimentów. Niestety wiele osób zobowiązanych do ich spłaty nie reguluje tego obowiązku, w efekcie czego długi alimentacyjne wzrastają. Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości. Wierzyciel kieruje ją do nieruchomości w celu uzyskania zaspokojenia swojego roszczenia z ceny, za którą nieruchomość zostanie sprzedana. Egzekucję z nieruchomości prowadzi się zgodnie z przepisami art.921-1003 i 1035-1040 kpc. W pierwszej kolejności prowadzi ją komornik, natomiast w drugiej sąd, który podejmuje czynności, jako organ egzekucyjny, a nie jako sąd egzekucyjny. Każdy przypadek postępowania zaczyna się w czasie licytacji nieruchomości, której zakończenie sprzedażą nieruchomości kończy jednocześnie udział komornika w egzekucji w charakterze prowadzącego ją organu. Od tego momentu obowiązki przejmuje sąd egzekucyjny.

CZY ZA ALIMENTY MOGĄ ZABRAĆ MIESZKANIE?

W przypadku kiedy mieszkanie obciążone jest hipotecznie, ponieważ komornik dokonał wpisu w księdze wieczystej, a jednocześnie nie ma możliwości potrącenia żadnej kwoty na pokrycie długu z wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego to komornik będzie próbował sprzedać mieszkanie. Mówi to o tym, że za niepłacenie alimentów można stracić mieszkanie. W tej sytuacji zaległe alimenty są wypłacane z pieniędzy uzyskanych ze spłaty nieruchomości. Uzyskane środki także są przekazywane na rzecz komornika, na poczet prowadzonych przez niego kosztów licytacji. Resztę kwoty otrzymuje były już dłużnik alimentacyjny.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonZADZWOŃ