zamieszkanie-za-granica-spadek

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – mieszkanie w spadku

Zamieszkanie za granicą w sytuacji gdy dziedziczymy spadek po bliskiej osobie w Polsce, może nieco skomplikować dopełnienie niezbędnych formalności. Powrót do kraju bywa problematyczny, czy w związku z tym formalności można załatwić zdalnie? Jak prawidłowo uregulować sprawy spadkowe w takiej sytuacji?

W dzisiejszym artykule skupimy się na nieruchomości odziedziczonej w spadku przez osobę przebywającą na stałe poza granicami ojczystego kraju. Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co trzeba wiedzieć? Jak przyjąć i jak odrzucić dziedzictwo z zagranicy? Co należy wiedzieć o dziedziczeniu nieruchomości? Jak najszybciej sprzedać odziedziczone mieszkanie? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

zamieszkanie-za-granica-spadek

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak uregulować sprawy spadkowe

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co trzeba wiedzieć? Uregulowanie spraw spadkowych w Polsce może być skomplikowanym procesem, szczególnie jeśli spadkobierca na co dzień przebywa za granicą. Jak uregulować sprawy spadkowe? Dopełnienie spraw spadkowych to tak naprawdę kilka etapów: przyjęcie lub odrzucenie spadku, potwierdzenie praw do spadku, a także dział spadku.

Nie ma potrzeby podróżowania do Polski osobiście, aby uregulować swoje sprawy spadkowe. Niektóre z formalności można załatwić zdalnie np. przyjąć lub odrzucić spadek, lub przez pełnomocnika.

Zarówno potwierdzenie praw do spadku jak i dział spadku nie są bezwzględnie wymagane, i w wielu sytuacjach nie będzie trzeba ich dokonywać. Jednakże  potwierdzenie praw do majątku spadkowego może okazać się niezbędne, gdy mamy zamiar rozporządzać odziedziczonymi przedmiotami np. wypłacić pieniądze z rachunku bankowego zmarłego, czy sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Zaś dział spadku spowoduje, że wspólna nieruchomość zostanie sprzedana lub stanie się własnością tylko jednego spadkobiercy. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak przyjąć spadek zdalnie?

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak przyjąć spadek przebywając za granicą

Gdy zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, spadkobierca, w pierwszej kolejności powinien zadecydować, co chce zrobić z odziedziczonymi dobrami. Spadkobiercy mogą bowiem spadek przyjąć lub odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia powołania do spadku. 

Według przepisów spadkobierca może przyjąć spadek z ograniczeniem długów spadkodawcy, czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub bez ograniczenia długów, czyli przyjęcie spadku wprost. Przyjęcie spadku w pierwszy ze wskazanych wyżej sposobów nie powoduje konieczności podjęcia żadnych działań, gdyż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje automatycznie, gdy minie okres 6 miesięcy, a spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia. 

Jeżeli jednak zdecydujemy się na przyjęcie spadku wprost, konieczne staje się podjęcie działań. Gdy zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, spadkobierca, który nie chce wracać do kraju powinien umówić wizytę w najbliższej placówce dyplomatycznej – konsulacie. Przedtem należy przygotować oświadczenie o przyjęciu spadku, a następnie udać się z dokumentem do konsula. Konsul poświadcza własnoręczność podpisu na dokumencie, który następnie należy samodzielnie przesłać do sądu w Polsce, właściwego ze względu miejsca zamieszkania spadkodawcy (mamy na to 6 miesięcy!).

Innym sposobem jest udzielenie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia w Polsce w naszym imieniu, przez inną osobę. Pełnomocnictwo również powinno zostać poświadczone przez konsula.

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – jak odrzucić spadek przebywając za granicą

Odrzucenie spadku to często trudna decyzja, ale czasem jedyna słuszna – wraz z odrzuceniem majątku spadkodawcy odrzucamy również jego ewentualne długi. Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co zrobić w takiej sytuacji?

Formalności wyglądają podobnie do tych dotyczących przyjęcia spadku – musimy udać się do konsulatu i poświadczyć stosowne oświadczenie lub pełnomocnictwo, a także opłacić koszty. Następnie przesłać oświadczenie do sądu w Polsce, lub pełnomocnictwo wybranemu pełnomocnikowi.

Należy również zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiej decyzji – po jej podjęciu tracimy prawo do całego majątku pozostawionego nam przez zmarłego, a do dziedziczenia mogą dojść nas i potomkowie lub osoby kolejne według hierarchii dziedziczenia. Jednakże właśnie takie rozwiązanie może być najlepszym wyjściem w sytuacji, gdy zmarły miał spore niespłacone zobowiązania finansowe. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – nieruchomość w spadku

W momencie dziedziczenia nieruchomości w Polsce, przez osobę mieszkającą za granicą, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. 

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – co trzeba wiedzieć? Istotny jest fakt, czy odziedziczona nieruchomość jest własnością tylko jednego spadkobiercy, czy też kilku. Współwłasność nieruchomości powoduje, że kilka uprawnionych osób musi ze sobą współdziałać w kwestii zarządzania i rozporządzania nieruchomością. Decyzje podejmowane są wspólnie, a w przypadku braku porozumienia lub zgody na określone działanie, niezbędna może okazać się ingerencja sądu.

Nieruchomość może również być obciążona długami spadkodawcy. W przypadku, gdy dojdzie do przyjęcia spadku, odpowiedzialnymi za spłatę pozostałych zobowiązań stają się spadkobiercy.

Przed podjęciem decyzji co do dalszego losu nabytej przez nas nieruchomości, powinniśmy dokładnie zbadać jej stan techniczny i ewentualne kosztorysy remontowe. Może się bowiem okazać, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż odziedziczonego mieszkania, w  celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów.

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, dokonuje się bardzo często. W przypadku osób na stałe przebywających za granicą nieruchomość w Polsce może stanowić problem Kiedy odziedziczysz mieszkanie za granicą, może to być dla Ciebie kłopotliwe z powodu trudności w zarządzaniu nieruchomością na odległość. W takim przypadku możesz zdecydować się na sprzedaż mieszkania, co jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie planujesz korzystać z nieruchomości lub nie masz możliwości zarządzania nią.

Gdy zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, co należy zrobić, aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość? W pierwszej kolejności musimy dysponować dokumentem potwierdzającym nasze prawa do spadku po zmarłym, a w tym do spadkowej nieruchomości.

Takim dokumentem jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dysponując jednym z powyższych dokumentów, spadkobierca może zaktualizować dane właściciela w księdze wieczystej i doprowadzić do skutecznej sprzedaży nieruchomości. 

W przypadku, gdy w wyniku spadkobrania staliśmy się właścicielami udziału w spadku, jego sprzedaż również będzie możliwa po uzyskaniu jednego ze wskazanych wyżej dokumentów. Sprzedaż udziału w nieruchomości lub sprzedaż udziałów w spadku umożliwia Ci skup nieruchomości!

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – sprzedaż mieszkania na odległość

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, czy w przypadku sprzedaży odziedziczonego mieszkania, spadkobierca musi stawić się w kraju u notariusza?

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po zmarłym krewnym to często jedno z najtrudniejszych wyzwań dla osób zamieszkujących za granicą. Jeśli mieszkasz daleko od Polski, sprzedaż nieruchomości może wydawać się skomplikowana, ze względu na brak dyspozycyjności. Ale nie martw się! Istnieje sposób na łatwe rozwiązanie tego problemu.

Skup nieruchomości pomaga osobom przebywającym na stałe za granicami Polski, sprzedać odziedziczone nieruchomości w bezpieczny i komfortowy sposób, niewymagający stawiennictwa w kraju. Udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości umożliwia zrealizowanie transakcji bez konieczności osobistego przyjazdu do kraju. Pełnomocnikiem może zostać bliska osoba wyznaczona przez spadkobiercę, jak również jeden z ekspertów skupu nieruchomości.

spadek-zamieszkanie-za-granica

Taka sprzedaż jest całkowicie bezpieczna. Spadkobierca współpracuje z ekspertami sprzedaży nieruchomości, którzy doskonale wiedzą, jakie kroki należy podjąć, aby zrealizować sprzedaż. Co więcej, należy wiedzieć, że pełnomocnik jest umocowany do ściśle określonych czynności – nie ma możliwości podjęcia żadnych innych czynności, niż te, które wskazał sprzedający. 

Podsumowując kwestię, zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – spadkobierca nie musi przyjeżdżać do kraju, aby zbyć odziedziczoną nieruchomość. Może to zrobić w prosty sposób, kontaktując się ze skupem nieruchomości.

Zamieszkanie za granicą spadek w Polsce – podsumowanie

Sytuacja, gdy zamieszkanie za granicą spadek w Polsce, może stanowić utrudnienie, jeśli chodzi o formalności, z jakimi przyjdzie się zmierzyć spadkobiercy. Co istotne, nie zawsze załatwianie spraw spadkowych będzie wiązało się z koniecznością powrotu do kraju – jest to kwestia indywidualna, którą warto omówić z prawnikiem.

 W przypadku odziedziczonych nieruchomości ważne jest też pamiętać o ich wartości oraz możliwościach sprzedaży, zwłaszcza jeśli nie zamierzamy z nich korzystać. Ostatecznie, należy pamiętać o tym, że konsultacja ze specjalistą lub adwokatem może okazać się bardzo pomocna przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszego dziedzictwa.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ