sprzedaz-mieszkania-formalnosci-2020

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – formalności

Na rynku nieruchomości często można spotkać się z ofertą typu: sprzedaż mieszkania z lokatorem. Wiele osób znajduje się takiej sytuacji, dlatego podpowiemy: jak sprzedać mieszkanie z lokatorem? Zapoznaj się z obowiązującym prawem i bądź świadomy swoich decyzji.

Dużym problemem może okazać się wystawienie lokalu na sprzedaż, w którym wcześniej został zameldowany lokator. W takim przypadku nasuwa się pytanie: Czy taka sytuacja powinna budzić wątpliwości podczas dokonywania transakcji? Otóż, nie ma konkretnych przeciwwskazań prawnych, które dotyczą sprzedaży mieszkania zajmowanego przez lokatora. Podczas rozmowy z potencjalnymi nabywcami należy ich poinformować o zaistniałej sytuacji i stanie prawnym lokalu mieszkalnego.

Nieciekawa sytuacja jest, kiedy lokator korzysta z prawa dożywocia. Może wówczas przebywać w nieruchomości, a nowy właściciel nie powinien żądać od niego wyprowadzki. Dożywotnie prawo do korzystania z mieszkania można zamienić na rentę dożywotnią. Wszelkie koszty finansowe ponosi wówczas nowy właściciel lokalu. Zapis o lokatorze korzystającym z prawa dożywocia znajduje się w księdze wieczystej nieruchomości. Warto sprawdzić to przed dokonaniem zakupu. Obecnie możemy zajrzeć do księgi wieczystej przez internet.

Chcąc uniknąć powyższych problemów podczas sprzedaży mieszkania, należy poprawnie i szczegółowo sformułować umowę wynajmu lokalu. Warto uwzględnić w niej przewidziane okoliczności, czyli warunki wypowiedzenia umowy najmu.

Udziały w nieruchomości – sprzedaż

Kiedy nieruchomość jest współwłasnością w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać częścią, przypadającą na jego udział i np. sprzedać ją. W stosunku do tej części może również toczyć się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika, który może sprzedać udział w nieruchomości na pokrycie długów właściciela tego udziału. W jego miejsce wstępuje wtedy osoba lub osoby, które udział ten nabyły. Jeśli chodzi o współwłasność łączną, jeden ze współwłaścicieli nie może sprzedać swojej części, ponieważ takowa mu nie przysługuje. Każdy ze współwłaścicieli ma bowiem prawo do całości nieruchomości.

Na czym polega transakcja sprzedaży udziału w nieruchomości?

Jeżeli chodzi o mieszkanie spółdzielcze lub własnościowe sprzedaż udziału w nieruchomości wiąże się z przekazaniem statusu właściciela nowemu kupującemu. Przepisy mówią o tym, że każdy współwłaściciel posiada wówczas uprawnienia do tego, aby współposiadać dany lokal i korzystać z niego z poszanowaniem współposiadania przez pozostałych współwłaścicieli. Należy tu podkreślić, że sprzedaż współwłasności w ograniczonym prawie rzeczowym, czyli w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, nie zawsze jest tak łatwa jak w przypadku lokalu własnościowego.

Kiedy współwłaściciel chce sprzedać udziały w mieszkaniu spółdzielczym, wówczas inni współwłaściciele posiadają wówczas prawo do pierwokupu udziałów – mogą zgłosić je w ciągu 30 dni.

Prawo pierwokupu znaczy, że zbywca udziału w lokalu spółdzielczym własnościowym będzie mógł odsprzedać swoje udziały tylko wtedy, gdy pozostali współwłaściciele nie skorzystają z tego prawa.

Jednym ze sposobów, aby udział w nieruchomości sprzedaż odbyła się szybko i sprawnie jest skorzystanie ze skupu nieruchomości. Skup zajmuje się m.in. odkupem od właścicieli i współwłaścicieli mieszkań oraz innych nieruchomości za gotówkę. 

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ