jak-uniknac-komornika

Jak uratować mieszkanie przed komornikiem – sposoby na komornika

Nawet przejściowe problemy z utrzymaniem płynności finansowej mogą sprowokować sytuację, w której zagrożony będzie nasz największy majątek – mieszkanie. Licytacja komornicza nieruchomości, której z resztą nie bez powodu obawiają się osoby zadłużone, to jeden z dostępnych sposobów dochodzenia należności przez wierzyciela. Jednakże, co sprytniejsi dłużnicy, poszukują skutecznych sposobów na to, jak pozbyć się komornika lub wstrzymać egzekucję komorniczą. Jakie to sposoby? Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź jak uratować mieszkanie przed komornikiem!

Jak oszukać komornika – czyli co zrobić gdy komornik chce zlicytować mieszkanie

Osoby zadłużone, które obawiają się egzekucji komorniczej, bardzo często świadomie stosują metody, które mają na celu opóźnienie licytacji lub uniknięcie zapłaty zobowiązania. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane przez dłużników sposoby, na to jak oszukać komornika gdy stawką jest mieszkanie.

  1. Składanie skarg i wniosków. Dłużnik ma prawo złożyć skargę na czynności komornika, których ten się dopuścił, a są one sprzeczne z przepisami dotyczącymi egzekucji. Ponadto może również złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, a także skargę na dokonany opis i oszacowanie nieruchomości, gdy np. ma zastrzeżenia co do oszacowanej wartości mieszkania. Powyższy proceder, jest stosowany przez niektórych dłużników nagminnie. Jest to odpowiedź na pytanie jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości. W ten sposób dłużnik może zyskać nawet kilka miesięcy lub lat i wydłużyć w czasie cały proces egzekucyjny.
  2. Przepisanie nieruchomości członkowi rodziny. Szukając sposobu na to jak uratować mieszkanie przed komornikiem, część osób próbuje przechytrzyć urzędnika oraz wierzyciela przepisując swój majątek najbliższym osobom – np. w formie darowizny. Niestety, wyzbywanie się majątku podczas gdy egzekucja już się toczy, jest przestępstwem. Wierzyciel, który dowie się o takim działaniu dłużnika, może złożyć skargę pauliańską, w celu jego unieważnienia.
  3. Sprzedaż nieruchomości. W obliczu toczącego się postępowania egzekucyjnego dłużnicy decydują się na szybką sprzedaż nieruchomości lub innych składników majątku, tak aby komornik nie mógł ich zająć. Niestety, również w tym wypadku, jest to działanie na szkodę wierzyciela. Warto jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość samodzielnej sprzedaży nieruchomości zajętej przez komornika, jednak transakcja musi odbywać się w porozumieniu z wierzycielem.
  4. Sprzedaż lub darowizna udziałów w nieruchomości. O tym, jak oszukać komornika, niektórzy dłużnicy myślą już zawczasu, zanim zaciągną zobowiązania finansowe, z których w późniejszym czasie powstają długi. Jednym ze sposobów na komornika, jest darowanie lub sprzedaż udziału w nieruchomości bliskiej i godnej zaufania osobie jeszcze przed powstaniem długu. W sytuacji, gdy dojdzie do egzekucji z nieruchomości, jej licytacyjna sprzedaż może okazać się nieskuteczna, z uwagi na brak zainteresowania jedynie częścią nieruchomości, która na dodatek może okazać się zamieszkała.
  5. Hipoteka na nieruchomości. Zdarzają się również przypadki, że nieruchomość, która podlega licytacji, jest obciążona wierzytelnością, którą tak naprawdę nadzoruje sam dłużnik. Przykładem jest sytuacja gdy wierzycielem hipotecznym jest spółka, w której dłużnik jest cichym wspólnikiem. Gdy dochodzi do licytacji nieruchomości, pierwszeństwo mają zobowiązania hipoteczne, a następnie inni wierzyciele. Oznacza to, że duża część pieniędzy z licytacji powróci do dłużnika. Ponadto widząc wpis hipoteki na nieruchomości, wierzyciel może z góry uznać sprawę takiej nieruchomości, za niewartą zachodu. To również jeden z wykorzystywanych przez dłużników sposobów, na to jak oszukać komornika

Powyższe sposoby na to jak uratować mieszkanie przed komornikiem, udają się zaledwie nielicznym. W bardzo wielu przypadkach doświadczeni komornicy dobrze wiedzą, do jakich sztuczek uciekają się osoby zadłużone i potrafią je szybko wykryć. Czynności mające na celu szkodę wierzyciela mogą doprowadzić do wytoczenia powództwa przeciwko osobie zadłużonej, co zdecydowanie działa na jej niekorzyść.

Jak pozbyć się długów i komornika – sposoby na spłatę długów

Oczywiście, najprostszym sposobem na to jak pozbyć się komornika jest spłata zobowiązania. Wbrew pozorom, istnieje kilka rozwiązań, które ułatwią spłatę długów. Pomoc w tym zakresie świadczą fundacje pomagające wyjść z długów. Takie fundacje zapewniają kompleksowe, a co ważniejsze bezpłatne, wsparcie informacyjne, edukacyjne, ale również prawne. Pomogą m.in. sporządzić wnioski i pisma sądowe, rozłożyć zadłużenie na raty, umorzyć część zobowiązania, poprowadzić negocjacje z komornikiem czy wypracować ugodę z wierzycielem.

Jak pozbyć się komornika? Inną dostępną opcją jest tzw. kredyt na wyjście z długów, inaczej kredyt oddłużeniowy oferowany przez instytucje pozabankowe. Celem tego rozwiązania jest scalenie wszystkich zobowiązań w jedno o mniejszej wartości, spłacane przez dłuższy okres. Jednak w tym, wypadku osoby zadłużone powinny zachować dużą ostrożność i uważnie przeanalizować warunki, na jakich udzielany jest kredyt oddłużeniowy, aby nie popaść w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Dłużnik, może również starać się wypracować ugodę z wierzycielem. Ugoda może ustalać korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania, pod warunkiem że dłużnik, wyraża chęć i jest zmotywowany, aby spłacić cały dług. Do porozumienia z wierzycielem warto dążyć, nawet gdy egzekucja z nieruchomości została wszczęta, a nieruchomość zajął komornik. Ugoda to skuteczny sposób na to jak wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości.

komornik-w-2023-co-robic

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej?

Jak powszechnie wiadomo, sprzedaż nieruchomości na licytacji komorniczej jest dla dłużnika o wiele mniej korzystna niż sprzedaż poprowadzona samodzielnie. Jak przebiega licytacja komornicza? Gdy dojdzie już do opisu i oszacowania zajętej nieruchomości, wyznaczany jest termin licytacji komorniczej. Nieruchomość, która podlega aukcji, wystawiona jest na pierwszej licytacji za cenę nie niższą niż 3/4 oszacowanej wartości. Gdy nie dojdzie do zakupu, i zostanie wyznaczony termin drugiej licytacji, cena nieruchomości nie może być niższa niż 2/3 oszacowanej wartości.

Druga licytacja komornicza i co dalej?

Jeśli do przetargu na nieruchomość, również za drugim razem nie zgłosi się nikt, nieruchomość za 2/3 wartości mogą przejąć: wierzyciel egzekwujący lub hipoteczny, a także współwłaściciel. Co w sytuacji gdy wspomniane osoby, nie skorzystają ze swojego prawa? Druga licytacja komornicza i co dalej? Postępowanie zostaje umorzone z urzędu. Następnie, wierzyciel musi odczekać 6 miesięcy, aby ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Jak pozbyć się komornika – samodzielna sprzedaż nieruchomości

Dlaczego nie warto dopuszczać do licytacji komorniczej? Wiedząc, jak wygląda licytacja komornicza, można szybko dojść do wniosku, że sprzedaż aukcyjna nieruchomości nie zawsze pokryje w całości zobowiązania osoby zadłużonej (co wynika z niskiej kwoty sprzedaży i konieczności opłacenia kosztów komorniczych). W efekcie dłużnik straci mieszkanie, lecz nie pozbędzie się długów. Zatem, jak skutecznie pozbyć się komornika? Wobec takiej sytuacji, osoby zadłużone, często decydują się sprzedać nieruchomość samodzielnie. Niestety, nie uratuje to nieruchomości przed sprzedażą, ale pozwoli uregulować zobowiązania i pozbyć się komornika.

Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika

Jeśli właściciel nieruchomości zdecyduje się na sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika, bezwzględnie powinien przedyskutować ten fakt z wierzycielem i komornikiem. Dłużnik może również złożyć wniosek do wierzyciela o cofnięcie egzekucji lub zawrzeć ugodę z wierzycielem. Wykreślenie wpisu o prowadzonej egzekucji z księgi wieczystej nieruchomości ułatwi znalezienie nabywcy.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ