Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – nieruchomość w spadku

Komu przypada spadek po matce gdy ojciec nie żyje? Jak odrzucić spadek? W jakich częściach dziedziczą spadkobiercy? Jak sprzedać mieszkanie ze spadku, i co trzeba wiedzieć o takiej transakcji?

W tym artykule zajmiemy się tymi zagadnieniami związanymi z dziedziczeniem mieszkania lub domu po rodzicach. Zapraszamy do lektury!

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – kto dziedziczy

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje, zostaje podzielony między dzieci. Jeśli jest jeden potomek, to cały spadek przypadnie właśnie jemu. Jeżeli dzieci jest więcej, to spadek zostanie podzielony między wszystkie dzieci w równych częściach. Jeżeli jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku po matce, to do dziedziczenia zostaną powołani potomkowie nieżyjącego spadkobiercy (o ile miał on potomków).

spadek-po-matce-gdy-ojciec-nie-zyje

Powyższe zasady obowiązują, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem z ustawy, czyli zawsze wtedy gdy nie sporządzono testamentu. Jeżeli zmarła sporządziła testament, to jego treść jest ważniejsza niż zasady dziedziczenia ustawowego. Testator może swobodnie ustanowić swoich spadkobierców i rozdzielić między nich swój majątek wedle uznania. 

Co istotne, spadkobiercy dziedziczą spadek w momencie śmierci spadkodawcy, lecz powinni potwierdzić swoje prawa do spadku poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, samochody czy oszczędności na rachunku bankowym

W takiej sytuacji, aby móc rozporządzać tymi przedmiotami np. wypłacić pieniądze z konta czy sprzedać nieruchomość, należy dysponować formalnym potwierdzeniem. 

Potwierdzenie praw do spadku otwiera też drogę do działu spadku.

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – wspólna nieruchomość 

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – co z nieruchomością? Mieszkanie czy dom w spadku staje się przedmiotem współwłasności, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden. Każdy spadkobierca ma udziały w nieruchomości określone ułamkiem.

Wszyscy spadkobiercy są odpowiedzialni za nieruchomość. Opłacają koszty jej utrzymania oraz mogą czerpać korzyści finansowe jeżeli nieruchomość takowe generuje (np. jest wynajmowana). Korzyści i koszty przypadające na spadkobiercę są proporcjonalne do wysokości udziału w nieruchomości

Spadkobiercy wspólnie podejmują decyzje odnośnie zarządzania lokalem. 

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – sprzedaż mieszkania ze spadku

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje, bardzo często spadkobiercy decydują się sprzedać. Spadkobiercy mogą dokonać sprzedaży mieszkania ze spadku, po potwierdzeniu swoich praw jako spadkobierców, w sądzie lub u notariusza.

W przypadku wspólnego posiadania nieruchomości przez spadkobierców, decyzję o jej sprzedaży muszą podjąć wszyscy dziedziczący. Bez zgody wszystkich posiadających udziały w nieruchomości, nie można przeprowadzić sprzedaży. 

Co ciekawe, każdy spadkobierca może rozporządzić swoim udziałem w nieruchomości – darować lub sprzedać go drugiemu spadkobiercy lub innej osobie trzeciej.

Sprzedaż mieszkania ze spadku, ale także sprzedaż udziałów nieruchomości można przeprowadzić sprawnie do skupu nieruchomości. Skup nieruchomości to bezpieczna i szybka forma bezpośredniej sprzedaży. Specjaliści zadbają o prawidłowy, zgodny z przepisami przebieg sprzedaży, a spadkobierca ma szansę w szybki sposób pozbyć się nieruchomości lub udziału w nieruchomości, którego nie zamierza zatrzymać w majątku. 

To ciekawa alternatywa, gdy spadkobiercy nie mogą się dogadać, i nie chcą dzielić zarządu nad nieruchomością. 

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – odrzucenie i zrzeczenie się spadku

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje, każdy spadkobierca ma prawo odrzucić. Nierzadko zdarza się, że spadek zawiera również długi, lub spadkobierca chce uniknąć formalności związanych z dziedziczeniem.

Odrzucenie i zrzeczenie się spadku to dwie różne kwestie. Odrzucenie polega na formalnym odmówieniu przyjęcia spadku przez spadkobiercę – w sądzie lub u notariusza w ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku. Odrzucenie może nastąpić po śmierci matki.

Jeżeli spadkobierca nie podejmie kroków w celu odrzucenia spadku, spadek automatycznie zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

Zrzeczenie się dziedziczenia to forma umowy między przyszłym spadkobiercą i przyszłym spadkodawcą, zawarta jeszcze za życia spadkodawcy. Spadkobierca, który zrzecze się spadku, będzie traktowany, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku po rodzicu.

Podjęcie decyzji o odrzuceniu lub zrzeczeniu się spadku wymaga starannego rozważenia wszystkich aspektów tej sytuacji. Może być to korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć ewentualnych długów czy też konfliktów rodzinnych wynikających ze współdziedziczenia nieruchomości, czy innych wartościowych przedmiotów.

spadek-po-matce-gdy-ojciec-nie-zyje-2023
Co więcej, należy pamiętać, że nie można odrzucić pewnych składników spadku a przyjąć innych. Możemy albo przyjąć spadek, albo odrzucić go w całości. 

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje – podsumowanie

Spadek po matce gdy ojciec nie żyje, z ustawy dziedziczą w równych częściach dzieci, lub z testamentu, osoby wskazane przez matkę w dokumencie.

Spadkobierca ma możliwość odrzucić spadek, jeżeli nie chce dziedziczyć majątku po bliskiej osobie, natomiast nie można wybrać przedmiotów, które chcemy dziedziczyć, a odrzucić te, które są dla nas niekorzystne np. długi.

W przypadku wspólnej nieruchomości w spadku wszyscy spadkobiercy mają udziały w nieruchomości. W takiej sytuacji można podjąć decyzję dotyczącą sprzedaży mieszkania ze spadku, a uzyskane środki podzielić równo między dziedziców. Każdy spadkobierca może również indywidualnie sprzedać swoje udziały w nieruchomości. 

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

ZADZWOŃ