kiedy-mozna-wyrzucic-lokatora-2024

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania?

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania? Niepłacący, zachowujący się nagannie, czy niszczący nieruchomość lokatorzy mogą sprawić ogromne problemy wynajmującemu. Z uwagi na przepisy, które w dużej mierze chronią najemców, nawet w sytuacji, gdy to oni są źródłem problemów, pozbycie się lokatora z nieruchomości może nie być łatwym i szybkim zadaniem,

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania – właściciel nie może wyrzucić lokatora samodzielnie

kiedy-mozna-wyrzucic-lokatora

Właściciel mieszkania, który chce pozbyć się lokatora, musi działać zgodnie z prawem. Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania? W Polsce obowiązują przepisy chroniące prawa lokatorów. Przede wszystkim właściciel nieruchomości w żadnej sytuacji nie może samodzielnie wyrzucić lokatora ze swojego mieszkania.

Choćby lokator zalegał z czynszem i zachowywał się nagannie, właściciel nie powinien działać na własną rękę i dokonywać samosądów. Samodzielna próba wyrzucenia lokatora może skutkować poważnymi konsekwencjami dla właściciela. 

Jedyną osobą, która może przymusić lokatora do opuszczenia nieruchomości jest komornik. Jednak nawet on, musi przestrzegać przepisów. Lokatora nie można wyrzucić na bruk, powinien mieć zapewniony inny lokal lub pomieszczenie, do którego będzie mógł się przenieść. 

Oprócz prób wyrzucenia lokatora z mieszkania, właściciele często ryzykują innymi zachowaniami, które również nie są wskazane jako rozwiązanie na problemy z lokatorem. Wśród nich: wprowadzanie do nieruchomości osób trzecich, zastraszanie i przemoc, usuwanie z nieruchomości niezbędnych sprzętów, odcięcie mediów. Takie zachowania są zabronione i mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami prawnymi lub karnymi. 

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania – legalnym sposobem na pozbycie się problematycznego lokatora jest eksmisja

 Procedura eksmisji to formalny proces wymagający interwencji sądu. Jest to jedyny legalny sposób na pozbycie się z nieruchomości lokatora, który sprawia problemy. Eksmisji można poddać osobę, która zajmuje lokal bez tytułu prawnego np. gdy po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu umowy najmu lokator nie chce opuścić mieszkania.

Aby rozpocząć proces eksmisji, właściciel musi wystosować pozew lub wniosek do sądu. Gdy na rozprawie zapadnie wyrok korzystny dla właściciela nieruchomości, należy kolejno skierować się do komornika, który to dokonuje eksmisji. 

Po przekazaniu komornikowi odpowiednich dokumentów zweryfikuje on czy lokatorowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Komornik wezwie lokatora do opuszczenia nieruchomości w sposób dobrowolny.

Eksmisja może być skomplikowanym i długotrwałym procesem ze względu na konieczność spełnienia określonych warunków i terminów ustawowych. Wiele mówi się o tym, że pewnych osób, nie sposób jest pozbyć się z nieruchomości. Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania?

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania – kogo nie można wyrzucić

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania? Należy podkreślić, że każdego bez wyjątku można eksmitować z nieruchomości. Jednakże prawdą jest, że pewne osoby, są traktowane nieco inaczej, gdy dochodzi do ich eksmisji. 

Poniższe grupy osób mogą być eksmitowane po zapewnieniu im lokalu socjalnego, w przypadku, gdy nie mają innego miejsca do którego mogłyby się przenieść. Mowa o:

 • kobietach w ciąży,
 • małoletnich,
 • ubezwłasnowolnionych,
 • obłożnie chorych,
 • niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych
 • szczególnie ubogich rencistach i emerytach.

Osoby, te mogą podlegać eksmisji, natomiast dopiero gdy gmina zapewni lokal socjalny o odpowiednim standardzie, do którego lokatorzy będą mogli się przenieść. Odnośnie tych grup społecznych często mówi się potocznie, że nie można ich eksmitować, jest to jednak nieprawda, ponieważ eksmisja jest możliwa natomiast może potrwać dłuższy czas. 

Procedura eksmisji może być czasochłonna i trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Dużą przeszkodę w sprawnym usunięciu lokatorów stanowi mała dostępność lokali socjalnych. Niestety, lokator może pozostać w nieruchomości, z której będzie eksmitowany, do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego. 

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania – sprzedaż mieszkania z lokatorem jako alternatywna opcja

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to jedna z alternatywnych opcji, gdy nie można szybko wyrzucić problematycznego najemcy. Jest to rozwiązanie, które może być atrakcyjne dla osób posiadających nieruchomość, ale chcących uniknąć długotrwałych procesów eksmisji. 

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania w krótkim czasie, i obawiamy się, że proces eksmisji będzie trwał zbyt długo, wtedy rozwiązaniem może okazać się sprzedaż mieszkania z lokatorem.

kiedy-mozna-wyrzucic-lokatora-2024
Sprzedaż mieszkania z lokatorem pozwala poradzić sobie z problemem szybciej, a właściwie zrzucić z siebie ciężar przeprowadzania postępowania sądowego. W takim przypadku, to nowy nabywca przejmie obowiązek dokonania eksmisji.

Transakcja sprzedaży mieszkania z lokatorem jest dość powszechna. Może dotyczyć lokatorów zamieszkujących nieruchomość na podstawie ważnej umowy najmu bądź też lokatorów problematycznych, zajmujących nieruchomość bezprawnie.

Właściwym sposobem na sprzedaż mieszkania z lokatorem jest zgłoszenie się do skupu mieszkań z lokatorem. To usługa dedykowana osobom, które chcą zbyć nieruchomość z lokatorem ją zamieszkującym. Skup nie pobiera żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży. Oferuje bezpłatną pomoc w formalnościach oraz obsługę prawną transakcji.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem to kompromis między potrzebami właściciela a prawami lokatora oraz załatwienie sprawy w sposób legalny i szybki.

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania – podsumowanie

Kiedy nie można wyrzucić lokatora z mieszkania? Warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 • właściciel nie może na własną rękę usunąć lokatora z nieruchomości, może zrobić to jedynie komornik,
 • eksmisja lokatora musi być poprzedzona wydaniem wyroku sądu,
 • nie ma osób, których nie można eksmitować, natomiast wobec niektórych osób eksmisja może potrwać dłużej,
 • sprzedaż nieruchomości z lokatorem to alternatywa dla właścicieli, którzy chcą szybciej zażegnać problemy z lokatorem,
 • decydując się na sprzedaż nieruchomości, warto zgłosić się do skupu nieruchomości, który pomoże Ci zrealizować transakcję szybko i bezpiecznie.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

ZADZWOŃ