nieruchomosc-po-smierci-wspolwlasciciela

Nieruchomość po śmierci właściciela – sprzedaż

Każdy z nas prędzej czy później spotyka się z tematem dziedziczenia majątku po bliskich. Często jednak nie wiemy, co zrobić ze spadkiem po bliskiej nam osobie, która odeszła, szczególnie gdy przedmiotem spadku jest nieruchomość przedstawiająca sporą wartość. 

Co warto wiedzieć w kwestii nieruchomości po śmierci właściciela? Jak potwierdzić swoje prawa do spadku i dlaczego warto to zrobić? Czy nieruchomość po śmierci właściciela warto sprzedać? Kiedy taka transakcja będzie szczególnie korzystna?

Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. 

nieruchomosc-po-smierci-wspolwlasciciela

Nieruchomość po śmierci właściciela – koszty utrzymania nieruchomości przechodzą na spadkobierców

Dziedzicząc nieruchomość po śmierci właściciela, pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, kto jest odpowiedzialny za opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela. Po śmierci spadkodawcy, który posiadał nieruchomość, w jego obowiązki i prawa wstępują spadkobiercy. A zatem to spadkobiercy, już od momentu śmierci spadkodawcy są zobowiązani regulować wszelkie opłaty związane z posiadaniem nieruchomości – czynsz, opłaty za media, podatki.

Koszty utrzymania nieruchomości po śmierci właściciela, spadają na jego spadkobierców. Jeżeli nie będą oni utrzymywać terminów regulowania opłat, powstanie zadłużenie, a sprawą może zainteresować się komornik. Komornik może żądać zapłaty zaległości od każdego ze spadkobierców. Jeżeli jeden ze spadkobierców zdecyduje, że będzie regulował opłaty związane z nieruchomością po śmierci właściciela, może następnie żądać od pozostałych spadkobierców odpowiedniego zwrotu. 

Opłaty za mieszkanie po śmierci właściciela mogą być odczuwalnym obciążeniem dla spadkobierców, w sytuacji gdy nieruchomość stoi pusta, nie jest wynajmowana i nie niesie ze sobą żadnego przypływu pieniędzy. Spadkobiercy mogą zatem decydować o sprzedaży nieruchomości po śmierci właściciela, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Nieruchomość po śmierci właściciela – potwierdzenie praw do spadku uprawnia do sprzedaży

Jeżeli spadkobierca decyduje się sprzedać nieruchomość po śmierci właściciela, powinien najpierw zadbać o sprawy formalne. Aby sprzedaż odziedziczonej nieruchomości była w ogóle możliwa, niezbędne będzie potwierdzenie nabycia praw do nieruchomości. Można to zrobić drogą sądową lub drogą notarialną. 

Potwierdzenie praw do spadku powoduje, że nowy właściciel może dowolnie rozporządzać nieruchomością, na przykład dokonać jej sprzedaży.

Nieruchomość po śmierci właściciela – stwierdzenie nabycia spadku

Warto pamiętać, że w przypadku nieruchomości po śmierci właściciela, aby potwierdzić swoje prawa do spadku, możemy złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Każdy ze spadkobierców może złożyć taki wniosek do sądu. Aby sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku najpierw zbada, kto jest uprawniony do dziedziczenia, a następnie stwierdza kto, na jakiej podstawie i w jakim ułamku dziedziczy nieruchomość po śmierci właściciela dotychczasowego.

W takim postępowaniu, w przypadku kilku spadkobierców, sąd nie przyznaje nieruchomości na własność, a jedynie określa wysokość przypadających im udziałów. Stwierdzenie nabycia spadku uprawnia wyłącznego spadkobiercę nieruchomości do jej sprzedaży, lub w przypadku kilku współwłaścicieli, każdy z nich może sprzedać udział w nieruchomości, który jest jego własnością. 

Stwierdzenie nabycia spadku nie jest obligatoryjne, lecz gdy nieruchomość po śmierci właściciela zamierzamy sprzedać – możemy potwierdzić swoje prawa do nieruchomości właśnie w ten sposób.

Nieruchomość po śmierci właściciela – akt poświadczenia dziedziczenia

Prawa do nieruchomości po śmierci właściciela możemy potwierdzić również u notariusza. Aby to zrealizować, niezbędne jest przybycie do kancelarii notarialnej wszystkich spadkobierców jednocześnie. Notariusz sporządzi stosowny akt notarialny. 

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie będzie możliwe, gdy pomiędzy spadkobiercami występuje niezgoda, co do przedmiotu dziedziczenia, uprawnionych do dziedziczenia, czy też wysokości przypadających udziałów. Tylko pełne porozumienie, umożliwi notariuszowi sporządzenie dokumentu.

Nieruchomość po śmierci właściciela – sprzedaż, wynajem, zamieszkanie

Nieruchomością po śmierci właściciela możemy swobodnie zarządzać, po potwierdzeniu praw do spadku – przez sąd lub poprzez kancelarię notarialną. Warto mieć na uwadze fakt, że w przypadku braku zgody między spadkobiercami, pozostaje nam jedynie sądowe stwierdzenie nabycia spadku. Takie postępowanie może jednak nie zakończyć się szybko, a praktyka pokazuje, że może trwać miesiącami, a nawet latami.

co-zrobic-po-smierci-wspolwlasciciela-nieruchomosc

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia jest szybką drogą na załatwienie formalności spadkowych, natomiast wymaga pełnej zgody osób uprawnionych do dziedziczenia nieruchomości po śmierci właściciela. W ten sposób, formalności możemy załatwić w ciągu jednej wizyty w kancelarii. 

Nieruchomość po śmierci właściciela, możemy wykorzystać w różny sposób. Możemy ją wynająć i zarabiać z czynszu, możemy w niej zamieszkać i nie martwić się koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup własnego lokum, a możemy też ją skutecznie spieniężyć, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na wybraną inwestycję. 

Co zrobić, gdy nieruchomość po śmierci właściciela jest zadłużona?

Nieruchomość po śmierci właściciela może być zadłużona. Gdy spadkodawca miał niespłacone zobowiązania, po jego śmierci zobowiązania te nie wygasają, a przechodzą na spadkobierców. Tak więc oprócz majątku – nieruchomości, możemy również odziedziczyć długi. 

Gdy w skład majątku po zmarłym wchodzi nieruchomość, ale również długi, spadkobierca może samodzielnie zdecydować o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub o jego odrzuceniu. 

Zazwyczaj spadkobiercy podchodzą sceptycznie do odziedziczonego majątku, który jest zadłużony, lecz jeżeli dług w spadku jest niewielki, przyjęcie spadku może być korzystnym posunięciem. Po sprzedaży nieruchomości i spłacie zadłużenia, spadkobierca wciąż może pozostać z zyskiem. Warto przedtem sprawdzić, na jaką kwotę opiewają długi pozostawione przez spadkodawcę, oraz jaką wartość ma dziedziczona nieruchomość, i dobrze przeanalizować opłacalność takiego przedsięwzięcia. 

Jeżeli odziedziczyłeś nieruchomość po śmierci właściciela i chcesz ją bezpiecznie sprzedać, możesz skorzystać z usług skupu nieruchomości. W przypadku zadłużenia, jakie przejął spadkobierca wraz z majątkiem, pomożemy Ci dopełnić formalności z wierzycielem i komornikiem, spłacimy zobowiązanie i przeprowadzimy sprzedaż nieruchomości za gotówkę. 

Nieruchomość po śmierci właściciela – kiedy warto rozważyć sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości po śmierci właściciela, można rozważyć w sytuacji, gdy jest to nieruchomość zadłużona, lub gdy wraz z majątkiem dziedziczymy również zobowiązania finansowe. Sprzedaż pozbawi nas co prawda praw do odziedziczonej nieruchomości, natomiast po spłacie wierzycieli możemy niekiedy pozostać z zyskiem finansowym.

Sprzedaż nieruchomości lub udziału w nieruchomości będzie również dobrym pomysłem, gdy nie zamierzamy mieszkać w odziedziczonej posiadłości, wynajmować jej lub gdy nie możemy dojść z pozostałymi spadkobiercami do porozumienia w kwestii zarządzania nieruchomością po śmierci właściciela. 

 

 

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ