dobrowolna-splata-dlugu-u-komornika

Dobrowolna spłata długu u komornika dzięki sprzedaży nieruchomości

Dobrowolna spłata długu u komornika pozwala zatrzymać egzekucję komorniczą. Jednym ze skutecznych sposobów na taką spłatę jest sprzedaż nieruchomości, zanim zrobi to komornik. Sprzedając mieszkanie przed komornikiem i dokonując dobrowolnej spłaty długu, można uniknąć wielu stresujących sytuacji, ograniczyć koszty egzekucji komorniczej i pozostać z większym zyskiem po spłacie zobowiązań.

W tym artykule przedstawimy Ci najważniejsze informacje na temat sprzedaży nieruchomości w obliczu egzekucji komorniczej.

Dobrowolna spłata długu u komornika – co może zająć komornik

Kiedy mamy długi i znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej, komornik może być jedną z najbardziej niechcianych osób.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia różnego rodzaju majątku dłużnika w celu odzyskania należności wierzyciela. Może to obejmować oszczędności na koncie bankowym, wynagrodzenie za pracę, emeryturę, ruchomości takie jak samochody, sprzęt AGD i RTV czy wartościowe przedmioty, ale także nieruchomości – mieszkanie, dom, działkę. Jeśli posiadasz nieruchomość i obawiasz się jej utraty przez działania komornika, warto zawczasu samodzielnie podjąć czynności dzięki, którym egzekucja zostanie zatrzymana.

Jednym z takich działań jest dobrowolna spłata długu u komornika.

 

dobrowolna-splata-komornika

Dobrowolna spłata długu u komornika – na czym polega

Dobrowolna spłata długu u komornika – na czym polega? W przypadku dobrowolnej spłaty długu u komornika chodzi o to, że osoba zadłużona decyduje się samodzielnie uregulować swoje zobowiązania przed nadchodzącą egzekucją. Samodzielna, dobrowolna spłata długu u komornika zakończy postępowanie egzekucyjne wobec osoby dłużnika.

Gdy dochodzi do egzekucji komorniczej, nieruchomość zostanie sprzedana przymusowo na licytacji komorniczej. Taka sprzedaż powoduje, że dłużnik nie ma wpływu na cenę sprzedaży. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 ceny oszacowania. Gdy pierwsza licytacja okazuje się nieskuteczna, dochodzi do drugiej, podczas której cena wywoławcza spada jeszcze bardziej, do 2/3 ceny oszacowania. 

Właściciel nieruchomości, podczas przymusowej sprzedaży nieruchomości nie ma wpływu na to, za jaką cenę finalnie zostanie sprzedana nieruchomość. Co więcej, oprócz tego, że nieruchomość zostanie sprzedana poniżej wartości rynkowej, to z uzyskanej kwoty dłużnik będzie zmuszony opłacić czynności komornika.

Nie jest to zatem najkorzystniejsze zakończenie dla dłużnika. Dobrowolna spłata długu u komornika pozwala pozostać dłużnikowi z większym zyskiem. 

Dobrowolna spłata długu u komornika – sprzedaż mieszkania przed komornikiem

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak można uzyskać pieniądze na spłatę komornika? Pieniądze na spłatę zobowiązań można uzyskać dzięki wcześniejszej sprzedaży nieruchomości samodzielnie przez dłużnika.

Dlaczego warto rozważyć tę opcję? Sprzedaż nieruchomości pozwala uwolnić pokaźny kapitał finansowy, dzięki któremu możemy spłacić wierzyciela w krótkim czasie. Przede wszystkim umożliwia nam to samodzielne pokrycie naszych zobowiązań, unikając konsekwencji egzekucji komorniczej.

Sprzedaż nieruchomości może być korzystna dla osób, których zadłużenie jest naprawdę wysokie, i nie mają oni możliwości, aby spłacić je w żaden inny sposób. Warto pomyśleć nad tym rozwiązaniem, szczególnie gdy w toku prowadzonej egzekucji, sprzedaż mieszkania na licytacji staje się bardzo prawdopodobna, a komornik zajął naszą nieruchomość. 

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika jest możliwa do przeprowadzenia.

Warto jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach dotyczących sprzedaży w obliczu długów. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować wartość naszej nieruchomości, tak aby być pewnym, że kwota uzyskana ze sprzedaży w całości pokryje nasze zobowiązanie względem wierzyciela.

Co więcej, o chęci samodzielnej sprzedaży nieruchomości trzeba poinformować komornika.

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak rozmawiać z komornikiem

Dobrowolna spłata długu u komornika i samodzielna sprzedaż nieruchomości powinna zostać poprzedzona poinformowaniem o tym fakcie komornika. Od komornika uzyskamy numer rachunku, na jaki należy wpłacić kwotę zobowiązania. Spłata całego zobowiązania, spowoduje zakończenie egzekucji komorniczej.

Nabywca nieruchomości przekaże cześć kwoty transakcji na konto wierzyciela celem spłaty, natomiast nadwyżka, która będzie stanowiła zysk sprzedającego, trafi na jego indywidualne konto.

Dobrowolna spłata długu u komornika – kiedy sprzedaż nieruchomości może przynieść korzyści

Sprzedaż nieruchomości i dobrowolna spłata długu u komornika to najlepsze rozwiązanie. Sprzedający ma szanse sprzedać nieruchomość na warunkach rynkowych za wyższą kwotę niż podczas licytacji komorniczej. Kiedy komornik dokonuje zajęcia i zlicytowania nieruchomości, często cena sprzedaży jest znacznie niższa od wartości rynkowej.

Dobrowolna spłata długu poprzez sprzedaż nieruchomości pozwala również uniknąć stresu i niepewności związanych z procesem egzekucji i licytacji.  W tym przypadku to dłużnik sam decyduje o czasie i warunkach zbycia swojej nieruchomości oraz wyborze potencjalnego kupca. Unika się również kosztów, jakie wiążą się z egzekucją i licytacją. 

W ten sposób można zakończyć egzekucję komorniczą w krótkim czasie, co dla osoby zadłużonej oznacza definitywny koniec telefonów i kontaktu z komornikiem.

W obliczu zajęcia nieruchomości przez komornika i braku alternatyw na poradzenie sobie z zadłużeniem w inny sposób, sprzedaż nieruchomości, zanim zrobi to komornik, jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. 

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak sprzedać nieruchomość zajętą przez komornika

Chociaż sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika jest możliwa, osoby zadłużone mogą napotkać problem w znalezieniu odpowiedniego nabywcy. Kupujący mogą obawiać się długów sprzedającego.

dobrowolna-splata-dlugu-u-komornika

W takiej sytuacji osoby zadłużone mogą skorzystać z usług skupu nieruchomości. Skup nieruchomości pomaga skutecznie zbyć nieruchomość zajętą przez komornika, zanim dojdzie do licytacji nieruchomości. Dzięki zapleczu prawnemu podejmujemy się negocjacji z komornikiem i wierzycielem, aby umożliwić korzystne warunki sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości do skupu nieruchomości to sprzedaż bezpośrednia. Transakcja sprzedaży, jak i spłata zadłużenia następuje w najkrótszym czasie za gotówkę. Zapraszamy do kontaktu i rozmów  z naszymi specjalistami.

Dobrowolna spłata długu u komornika – podsumowanie

Dobrowolna spłata długu u komornika poprzez sprzedaż nieruchomości może być skutecznym sposobem na uregulowanie swoich zobowiązań.

Gdy komornik zajmuje naszą nieruchomość, mamy możliwość podjęcia decyzji o dobrowolnej spłacie długu. Polega to na sprzedaży mieszkania lub domu przed komornikiem i przeznaczeniu uzyskanych środków na pokrycie zadłużenia.

Sprzedaż nieruchomości przed komornikiem może przynieść korzyści zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje rynek odbiorców gotowych do szybkiego zakupu takiego rodzaju mienia. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy uniknąć licytacji publicznej, która mogłaby obniżyć cenę naszej nieruchomości.

To sposób, aby szybko zakończyć egzekucję komorniczą. 

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ