co-zrobić-ze-spadkiem

Co zrobić ze spadkiem lub udziałami, które posiadasz?

CO ZROBIĆ ZE SPADKIEM LUB UDZIAŁAMI, KTÓRE POSIADASZ?

SKUP UDZIAŁÓW W SPADKU

Sam spadek, jak i udział w nim stanowią pewną wyodrębnioną masę majątkową, która może stanowić przedmiot czynności prawnej. Przedmiotem zbycia może być spadek, jak i udział w spadku przypadający spadkobiercy zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu. W tej sytuacji zostaje zawarta umowa pomiędzy spadkobiercą, który przyjął spadek, a nabywcą. Nabywcą może być osoba spoza kręgu spadkobierców lub może to być także jeden ze współspadkobierców. Według ustawy nie ma możliwości zbycia spadku lub udziału w spadku przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku albo przed upływem terminu do przyjęcia albo odrzucenia spadku. Możliwość zbycia spadku lub udziału w nim nie jest ograniczona żadnym terminem. 

Nasze biuro nieruchomości to m.in. skup udziałów spadkowych. Często zastanawiamy się, co zrobić z nabytym spadkiem lub udziałami otrzymanymi po śmierci osoby bliskiej. Ze względu na to, że spadkobierca ma możliwość dowolnie dysponować spadkiem, a w szczególności może spadek sprzedać na rzecz innej osoby, dlatego chcemy zaproponować Państwu idealne rozwiązanie często trudnych problemów prawnych związanych ze skomplikowaniem sprawy oraz nieporozumieniami rodzinnymi, polegające na zbyciu udziału w spadku. Otóż, skupujemy udział w spadku zarówno przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego, w trakcie jego trwania jak i po jego zakończeniu. Zajmujemy się wyceną spadku na podstawie przekazanych przez Państwa informacji, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW SPADKOWYCH

Kiedy postanowisz: sprzedam udziały w spadku style=”font-weight: 400;”> – co mogę dalej z tym zrobić?

Każdy spadkobierca może sprzedać zarówno całość spadku (jeśli jest jedynym spadkobiercą) lub jego część. Równie dobrze może sprzedać swój udział spadkowy, oczywiście kiedy jest jednym z kilku spadkobierców. Co ważne – w tym ostatnim przypadku nie potrzebuje na to zgody pozostałych spadkobierców.

Należy zwrócić uwagę na to, że sprzedaży spadku nie można mylić ze sprzedażą przedmiotów i zbywalnych praw należących do spadku. Chociaż faktycznie sprzedanie drugiej osobie wszystkich rzeczy spadkowych ma podobne skutki- sprzedaż spadku pociąga za sobą daleko idące skutki.

Tak więc, spadek musi być przez zbywcę przyjęty (co powinno być potwierdzone stwierdzeniem nabycia spadku). Następnie spadkobierca sprzedający spadek, musi wydać nabywcy (poza tym co w spadku pozostało) wszystkie rzeczy i środki, które wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zostało uzyskane w zamian tych przedmiotów albo jako naprawienie szkody. Jeżeli zbycie spadku było odpłatne, także do musi także wyrównać ubytek wartości powstały przez zużycie lub rozporządzenie nieodpłatne przedmiotami należącymi do spadku.

Innymi słowy- sprzedawany spadek musi mieć tą samą wartość co w momencie jego przyjęcia.Każda sprzedaż udziałów spadkowych wiąże się z tym, że na spadkobiercy nadal spoczywa obowiązek uregulowania podatku od spadków i darowizn- jeśli jego wysokość zostanie wymierzona – będzie musiał go zapłacić, niezależnie od tego czy za spadek otrzymał jakieś wynagrodzenie.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ