dzial-spadku-niezgoda

Dział spadku niezgoda – nieruchomości

Dział spadku niezgoda. Podział spadku po bliskiej rodzinie to temat, który często budzi ogromne emocje i prowadzi do sporów w rodzinach. Konflikty między spadkobiercami wpływają negatywnie na czas, w którym finalnie uregulujemy kwestię spadku.

Gdy chcemy przeprowadzić dział spadku niezgoda między spadkobiercami pozwala jedynie na sądowe rozwiązanie. Jak sąd podzieli sporną nieruchomość? Ile potrwa postępowanie w sądzie? Jak pozbyć się problemów związanych z dziedziczeniem szybciej? Sprawdźmy, jak przebiega dział spadku!

Dział spadku niezgoda – sposoby na podział spadku

Dział spadku polega na podziale majątku po zmarłym między jego spadkobierców. Przed dokonaniem działu spadku, między spadkobiercami panuje współwłasność wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład spadku, i aby ją zakończyć, należy przeprowadzić dział spadku.

dzial-spadku-niezgodny

Spadkobiercy mogą uregulować kwestię dziedziczenia spadku na dwa sposoby – umownie, korzystając z usług notariusza, lub przekazując sprawę w ręce sądu. 

Spadkobiercy mogą podzielić spadek stosowną umową, bez ingerencji sądu. Jeżeli w grę wchodzi podział nieruchomości po zmarłym to umowa, aby była ważna, musi zostać zawarta u notariusza. Notarialny dział spadku jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy spadkobiercy mają zgodny pogląd na to, w jaki sposób podzielić nieruchomość. Taki umowny dział spadku pozwala szybko uregulować kwestię spadku.

Dział spadku niezgoda. W przypadku, gdy spadkobiercy toczą spory o podział majątku po zmarłym, i nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia w tej kwestii, jedyną drogą, aby podzielić spadek jest postępowanie w sądzie. 

Podział spadku może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza gdy spadkobiercy mają różne oczekiwania i zamysły dotyczące podziału. 

Dział spadku niezgoda – sądowy dział spadku

Gdy spadkobiercy decydują się na dział spadku niezgoda panująca między nimi, pozwala jedynie na podział sądowy. W takiej sytuacji postępowanie sądowe może być konieczne, aby uregulować kwestię podziału odziedziczonej nieruchomości i innych składników spadku.

Dział spadku rozpoczyna się na wniosek jednego ze spadkobierców (nawet jeżeli inni spadkobiercy sprzeciwiają się postępowaniu sądowemu). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający nabycie spadku, czyli akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe stwierdzenie nabycia spadku – bez tego, niemożliwy będzie dział spadku.

Wnioskodawca wskazuje sposób podziału spadku, lecz inni spadkobiercy mogą się z tym nie zgadzać i wskazać inny sposób podziału. To sąd po zbadaniu sprawy i przesłuchaniu świadków podejmie decyzję odnośnie tego, jak podzielić spadek. Sprawa kończy się wydaniem postanowienia.

W takim postępowaniu sąd może rozstrzygnąć kwestię wzajemnych roszczeń między spadkobiercami, np. gdy jeden spadkobierca płacił koszty utrzymania nieruchomości, a inny w ogóle nie uczestniczył w opłatach.

Dział spadku niezgoda – sposoby na podział nieruchomości w postępowaniu sądowym

Dział spadku niezgoda – jak sąd podzieli nieruchomość, gdy spadkobiercy nie dojdą do porozumienia? Dużo zależy od formy nieruchomości, dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości, czy możliwości finansowych spadkobierców.

Pierwszym sposobem jest fizyczny podział nieruchomości na odrębne części dla poszczególnych spadkobierców. W praktyce taki podział jest możliwy głównie w przypadku dużych nieruchomości niezabudowanych. Bardzo rzadko dochodzi do podziału fizycznego mieszkań.

Innym sposobem, jest przyznanie nieruchomości spadkobiercy, który następnie spłaci udziały pozostałych. Spadkobierca może też nabyć nieruchomość bez spłaty pozostałych spadkobierców, lecz tylko wtedy gdy wyrażą oni zgodę. Może zdarzyć się też tak, że nieruchomość zostanie przyznana więcej niż jednej osobie.

Jeżeli chodzi o dział spadku niezgoda między spadkobiercami może wpłynąć również na sposób podziału. Gdy żaden ze spadkobierców nie chce lub nie może przejąć nieruchomości, niemożliwy jest też podział w naturze, sąd może podjąć decyzję o sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej, a następnie uzyskaną kwotę podzielić adekwatnie do udziałów między spadkobierców. 

Co więcej, sąd może również zdecydować o podziale nieruchomości do korzystania. 

Dział spadku niezgoda – czym skutkuje brak porozumienia między spadkobiercami

Brak porozumienia między spadkobiercami, może sprawić, że postępowanie sądowe będzie trwało dłuższy czas. Sam czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy przez sąd może wynieść 2-3 miesiące, a czasem dłużej, jeżeli sąd jest obłożony wieloma innymi sprawami.

Dział spadku niezgoda. W przypadku skomplikowanych spraw i gdy spadkobiercy nie potrafią się dogadać, najczęściej nie wystarczy tylko jedna rozprawa. Gdy spadkobierców jest wielu, nie potrafią zdobyć się na kompromisy, czy nawet rozmawiać ze sobą, skład spadku jest szeroki, a dodatkowo spadkobiercy zgłaszają roszczenia, może być potrzeba wielu rozpraw, zanim sprawa spadkowa zostanie uregulowana. 

Nie jest to wcale rzadkością, gdy sprawy o dział spadku trwają dłużej niż rok. Wszystko może odbyć się dużo szybciej gdy spadkobiercy współpracują. Mogą oni jeszcze w toku postępowania sądowego zawrzeć ugodę w sprawie podziału spadku. 

dzial-spadku-niezgoda

Czy można uniknąć postępowania o dział spadku? Co zrobić gdy dziedziczymy niewielki udział w spadku i wolelibyśmy nie uczestniczyć w rozprawach przed sądem? W takim przypadku warto zastanowić się nad możliwością wcześniejszej sprzedaży udziału w spadku lub udziału w nieruchomości będącej składnikiem spadku.

Dział spadku niezgoda – sprzedaż udziałów w nieruchomości, sprzedaż udziałów w spadku

Skup nieruchomości oferuje sprzedaż udziałów w nieruchomości ze spadku oraz sprzedaż udziałów w spadku. Kiedy sprzedaż może okazać się opłacalna?

Taka transakcja może uchronić spadkobiercę przed postępowaniem w sprawie działu spadku, szczególnie gdy nasz udział jest niewielki i wolelibyśmy nie uczestniczyć w długotrwałym postępowaniu. Jest to również szybki sposób, aby pozbyć się problemów, które powoduje spadek lub odziedziczona nieruchomość.

Nieporozumienia między spadkobiercami zdarzają się bardzo często. Dzięki sprzedaży możemy w krótkim czasie przestać martwić się spadkobiercami, którzy nie płacą, zadłużają nieruchomość, korzystają z niej na wyłączność, uniemożliwiając innym uprawnionym korzystanie z niej.

Co należy wiedzieć w kontekście sprzedaży? Transakcja ze skupem jest całkowicie bezpieczna, bo o prawidłowy przebieg zadba zespół prawny. Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania, poinformują jak wygląda transakcja oraz pomogą we wszystkich formalnościach.

Od ręki możesz dowiedzieć się, ile zyskasz na sprzedaży udziałów w nieruchomości lub spadku do skupu nieruchomości. Zadzwoń do nas i porozmawiaj z doradcą, który chętnie udzieli Ci wszystkich istotnych informacji.

Dział spadku niezgoda – podsumowanie

Dział spadku niezgoda – co trzeba wiedzieć? Jeżeli spadkobiercy nie potrafią się dogadać, a chcą definitywnie podzielić spadek i zakończyć współwłasność majątku spadkowego, to muszą skierować sprawę do sądu, który po przeprowadzeniu rozpraw rozstrzygnie jak podzielić spadek.

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, spadkobierca, który wolałby uniknąć postępowania w sądzie, może sprzedać swój udział w nieruchomość lub udział w spadku. Nabywcą może być inny spadkobierca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby była nim osoba trzecia np. Skup nieruchomości.

Zapraszamy po błyskawiczną wycenę sprzedaży udziałów w nieruchomości i równie szybką i bezpieczną sprzedaż, którą zapewni Ci skup-nieruchomosci.org

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

ZADZWOŃ