mieszkanie-w-spadku-po-babci

Mieszkanie w testamencie po babci – sprzedaż

Dziedziczenie po bliskich zmarłych to nie tylko trudna i bolesna sprawa emocjonalna, ale też wymagająca dopełnienia pewnych procedur. Mieszkanie w testamencie po babci to bardzo wartościowy element spadku, który spadkobiercy mogą bez problemu sprzedać. Czy wiesz, jak to zrobić?

Mieszkanie w testamencie po babci – spadek po babci mieszkanie

mieszkanie-po-babci-w-testamencie

Mieszkanie w testamencie po babci to prawdziwy dar od bliskiej osoby. Testament pozwala sporządzającemu swobodnie rozdysponować dobra, które zgromadził w ciągu swojego życia. Z testamentu często korzystają osoby, które uważają kolejność dziedziczenia z ustawy za niewłaściwą, i wolą samodzielnie zdecydować, kto powinien odziedziczyć ich majątek. 

Testament pozwala powołać do całości spadku dowolną osobę lub osoby, ale także rozdysponować poszczególne przedmioty majątkowe na wyłączność wskazanych osób. Bardzo często zdarza się, że dziadkowie zapisują mieszkanie w testamencie swoim wnukom, aby ukrócić przyszłe kłótnie dotyczące majątku, lecz także po to, aby zabezpieczyć młodych ludzi na przyszłość.

Taka sytuacja może również wpłynąć na stosunki rodzinne – szczególnie jeśli w składzie spadkobierców znajdują się osoby o różnych charakterach i poglądach.

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, powinniśmy wiedzieć, że spadek to zarówno korzyści jak i obowiązki, a niekiedy obciążenia. Dlatego też należy dobrze przemyśleć zamiar przyjęcia lub odrzucenia spadku. 

Mieszkanie w testamencie po babci – przyjęcie i odrzucenie spadku z testamentu

Kiedy babcia umiera, jej spadek przechodzi na spadkobierców. Jednym z przedmiotów, którym można rozporządzić w testamencie, jest mieszkanie. Spadkobiercy mają jednak możliwość przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Przyjęcie spadku oznacza przyjęcie przez spadkobiercę aktywów jak i pasywów spadkodawcy. Oznacza to również przyjęcie długów i innych zobowiązań. Możemy przyjąć spadek z ograniczeniem długów spadkowych do wartości odziedziczonego majątku, bądź bez takiego ograniczenia.

Odrzucenie spadku pozwala z kolei uniknąć przejęcia niechcianych długów, natomiast odrzucając spadek, spadkobierca nie odziedziczy aktywów np. tytułowego mieszkania. Co istotne, dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, spadkobierca ma możliwość odrzucić spadek z testamentu, a następnie przyjąć spadek z ustawy.

Spadkobiercy mają 6 miesięcy, od dnia, w którym zostali poinformowani o swoim powołaniu do spadku, do podjęcia decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu poprzez zgłoszenie oświadczenia do sądu rejonowego właściwego dla miejsca ostatniego zamieszkania osoby, której testament dotyczy, lub u notariusza.

Pamiętajmy jednak, żeby dokładnie rozważyć konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia spadku przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Mieszkanie w testamencie po babci – zachowek

Mieszkanie w testamencie po babci, przyznane jednemu wnukowi, sprawia, że jako testamentowy spadkobierca, będzie on odpowiedzialny do wypłaty zachowku uprawnionym osobom.

Zachowek to określona suma pieniędzy, którą należy zapłacić osobom uprawnionym do dziedziczenia z ustawy w momencie, gdy testator nie uwzględni ich w testamencie. Uprawnionymi do zachowku jest najbliższa rodzina spadkodawcy – małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), a także rodzice. 

Wysokość zachowku zależna jest od wielu kwestii, a m.in. udziału w spadku, jaki otrzymałby z ustawy potencjalny spadkobierca, wartości spadku, czy od tego, czy spadkobierca jest małoletni lub trwale niezdolny do pracy. W przypadku wymienionych osób wartość zachowku wynosi 2/3 wartości udziału w spadku przypadającego z ustawy, a w przypadku pozostałych osób, przysługuje jedynie 1/2 udziału.

Oczywiście, nie zawsze osoba, która otrzyma mieszkanie w testamencie po babci, będzie zmuszona do zapłaty zachowku. Spadkobiercy ustawowi mają prawo do zachowku, lecz nie zawsze decydują się z niego skorzystać. 

Mieszkanie w testamencie po babci – potwierdzenie nabycia spadku

Kiedy już przyjmiesz spadek i mieszkanie w testamencie po babci, musisz pamiętać o jednej ważnej rzeczy – potwierdzeniu nabycia spadku. To dokument, który jest dowodem na to, że stałeś się formalnym właścicielem mieszkania po bliskiej osobie.  Potwierdzenie nabycia spadku można uzyskać u notariusza lub sądzie.

W przypadku braku tego dokumentu mogą pojawić się problemy przy sprzedaży nieruchomości lub jej dziedziczenia przez kolejne pokolenia. Dlatego warto zadbać o jego uzyskanie po przyjęciu spadku.

Nawet jeżeli mieszkanie w testamencie po babci, jak i cały spadek przypadł jednemu spadkobiercy, nadal należy dopilnować potwierdzenia swoich praw do majątku spadkowego. 

Mieszkanie w testamencie po babci – sprzedaż przedmiotu spadku

Jeżeli mieszkanie w testamencie po babci przypadło nam, lecz wolelibyśmy sprzedać tę nieruchomość i uzyskać pieniądze, które przeznaczymy na własny cel (np. zakup nieruchomości w innym miejscu, spłatę kredytu, inwestycję) możemy z powodzeniem sprzedać spadkową nieruchomość. Jednakże, przed dokonaniem transakcji musimy spełnić kilka formalności.

Po pierwsze, posługując się dokumentem stwierdzającym nasze prawa do spadku, powinniśmy wpisać siebie do księgi wieczystej nieruchomości, jako nowego właściciela nieruchomości. Jeżeli zależy nam na sprawnej transakcji, możemy skorzystać z usług doświadczonego skupu nieruchomości i zbyć nieruchomość bez zbędnych problemów i w ekspresowym czasie uzyskać potrzebną gotówkę. 

Pamiętajmy, że gdy sprzedamy mieszkanie w testamencie po babci, to czynność ta nie zwalnia nas z zapłaty zachowku. Roszczenie zachowku ulega przedawnieniu dopiero po pięciu latach od ogłoszenia testamentu. Pomimo zbycia nieruchomości, uprawnieni do zachowku, nadal mogą go dochodzić. 

Mieszkanie w testamencie po babci – podatek

Kiedy dziedziczymy mieszkanie w testamencie po babci, musimy zwrócić również uwagę na kwestię podatkową. Powinniśmy pamiętać o tym, że sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od transakcji.

Reguły podatkowe, mówią, że sprzedaż nieruchomości pochodzących ze spadku, jest opodatkowana 19% podatkiem od dochodu z transakcji, gdy sprzedaż następuje w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę – czyli w naszym przypadku przez babcię. 

Najczęściej, bywa tak, że w momencie sprzedaży obowiązek podatkowy dawno już nie obowiązuje, gdy babcia była właścicielem nieruchomości przez wiele lat. Jednak, nawet gdy od nabycia mieszkania nie minęło 5 lat, warto dowiedzieć się kiedy spadkobierca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej i obniżyć, lub uniknąć zapłaty podatku.

mieszkanie-w-spadku-po-babci

W kwestii podatków, dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, warto również pamietać o istnieniu  podatku od spadków i darowizn. Co prawda, jako wnuk, spadkobierca ma prawo do całkowitego zwolenienia z podatku, lecz powinien pamiętać o terminowym zgłoszeniu spadku do urzędu skarbowego. 

Mieszkanie w testamencie po babci – podsumowanie

Mieszkanie w testamencie po babci to duża odpowiedzialność, która wymaga dokładnej analizy sytuacji finansowej oraz prawnej. Jednak dzięki właściwej edukacji na temat tego procesu możemy uniknąć stresów i problemów związanych z dziedziczeniem nieruchomości od naszych bliskich.

Dziedzicząc mieszkanie w testamencie po babci, pamiętajmy przede wszystkim o terminach dotyczących jego przyjęcia bądź odrzucenia. Potwierdzając nabycie spadku w sądzie lub u notariusza, możemy przystąpić do sprzedaży mieszkania.

Nie można zapomnieć również o opodatkowaniu nabycia spadku oraz sprzedaży nieruchomości, a także o tym, że bliskim zmarłej babci może przysługiwać zachowek.

Łukasz Zalewski to ambitny i zmotywowany specjalista od nieruchomości, który zawsze dąży do osiągnięcia najlepszych wyników dla swoich klientów. Jego wykształcenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliły mu zdobyć wiedzę na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Łukasz jest znany z pełnego zaangażowania w swoją pracę, co przejawia się w podejściu indywidualnym do każdego klienta. Jego umiejętność słuchania i empatii pozwalają mu zrozumieć potrzeby klientów oraz pomóc w znalezieniu nieruchomości, która najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Jako specjalista od nieruchomości, Łukasz Zalewski jest ekspertem w dziedzinie wartościowania nieruchomości oraz skutecznych strategii marketingowych. Jego zdolność do negocjacji i rozwiązywania trudnych sytuacji dają mu przewagę w procesie transakcyjnym.

Poza pracą, Łukasz pasjonuje się sportem oraz podróżami, co pozwala mu zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jest także aktywny w lokalnej społeczności i angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

No Comments

Post A Comment

ZADZWOŃ